Besiktning

Exempel på jobb vi utför:

besiktning

För att förebygga olyckor och bränder är det viktigt att entreprenadsanläggningar besiktigas regelbundet. Olika typer av elfel är en av de vanligaste brandorsakerna. Höga kostnader som inte alltid täcks av försäkringen är något som regelbunden besiktning kan förekomma.
Teknikkonsulterna har den tekniska erfarenheten och omdömet som krävs för att utföra korrekta entreprenadbesiktningar av el- och industrianläggningar. Vi kan även bistå som samordnande besiktningsman och huvudbesiktningsman.

Vi arbetar med dessa mjukvaror