Besiktning

exempel på jobb vi utför:

besiktning

Oavsett besiktningsobjektet är det viktigt att entreprenadsanläggningar besiktigas regelbundet för att förebygga olyckor och bränder. Olika typer av elfel är en av de vanligaste brandorsakerna. Höga kostnader som inte alltid täcks av försäkringen är något som regelbunden besiktning kan förekomma. 

Teknikkonsulterna har den tekniska erfarenheten och omdöme som krävs för att utföra korrekta entreprenadbesiktningar på el och industrianläggningar. 

Vi kan även bistå som samordnande besiktningsman och huvudbesiktningsman.

Vi arbetar med dessa mjukvaror