ProjektledningExempel på jobb vi utför:

projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet från projektledning inom gruv- och processindustri men även gedigen erfarenhet från att själva ha arbetat på anläggningarna. Engagemang och kunskap kring både ny och äldre teknik kännetecknar våra konsulter. Med korta beslutsvägar samt kompetenta partners och medarbetare har vi genomfört mängder av projekt inom våra speciallistområden:
Automation – Konstruktion – Instrument – Reservkraft – Programmering.

Vi arbetar med dessa mjukvaror